Giá sốc cuối tuần

-34%
25.719.000  17.019.000 
-34%
21.549.000  14.299.000 
-34%
19.219.000  12.694.000 
-34%
17.139.000  11.339.000 
-32%
13.399.000  9.049.000 
-32%
11.289.000  7.644.000 
-32%
9.109.000  6.209.000 
-31%
6.989.000  4.814.000 

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

BỒN NHỰA ĐẠI THÀNH

-33%
4.399.000  2.959.000 
-29%
2.449.000  1.729.000 
-38%
-37%
-36%
-32%
-31%
-29%
2.507.000  1.772.000 

BỒN TỰ HOẠI

-17%
9.299.000  7.699.000 
-18%
6.599.000  5.399.000 
-17%
4.699.000  3.899.000 
-11%
2.699.000  2.399.000 

BƠ NHỰA

-19%
3.499.000  2.849.000 
-20%
2.549.000  2.049.000 
-22%
1.729.000  1.354.000 
-20%
1.269.000  1.019.000